Jste zde

Ostrov - římskokatolická

Existence: 
1561 - 31. 12. 1949

Německý název: Schlackenwerth
Diecése: Praha
Vikariát: Karlovy Vary, ještě v roce 1903 Hroznětín
Patrocinium farního kostela: Sv. Archanděla Michaela
Od roku 1352 plebánie, později farnost.
Matriky vedeny od r. 1561.

Kromě přirazených lokalit se v matrikách objevují také zápisy lokalit Liticov (Liditzau - č. obce Ostrov), Nejda (Neudau - č. o. Nová Víska), Poschowitz, Vojkovice (Witawitz), Šemnice (Schemnitz), Radošov (Rodisfort), Jakubov (Jokes)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Ostrov Kfely 1840-1928 * IX.
Městský úřad Ostrov Maroltov 1855-1941 * IX.
Městský úřad Ostrov Borek 1856-1926 * IX.
Městský úřad Ostrov Dolní Žďár 1864-1949 * IX.
Městský úřad Ostrov Hájek 1865-1949 oo IV
Městský úřad Ostrov Liticov 1868-1949 * IX.
Městský úřad Ostrov Kfely 1868-1949 oo IV
Městský úřad Ostrov Kfely 1878-1949 + IX
Městský úřad Ostrov Hluboký 1883-1949 * IX.