Jste zde

Osek - římskokatolická

Existence: 
1667 - 31. 12. 1949

Diecése: Praha
Vikariát: Rokycany
Patrocinium farního kostela: Nanebevzetí Panny Marie

Od r. 1352 plebání, po reformaci filální k farnosti Rokycany, v r. 1704 obnovena samostatná fara.
Kostel po přestavbě dne 3. 6. 1909 vysvěcen.
Matriky od 1667

Kromě přiřazených lokalit byly součástí farního obvodu obce Vitinka a Volduchy.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Rokycany Osek, Vitinka, Volduchy 1913-1950 *, *i XXVI
Městský úřad Rokycany Osek 1941-1949 oo, ooi XXVIII