Jste zde

Okrouhlé Hradiště - římskokatolická

Existence: 
1778 - 31. 12. 1949

Německý název: Scheiben-Radisch

Diecése: Praha

Vikariát: Planá

Patrocinium farního kostela: Sv. Jana Křtitele

Od r. 1352 plebánie, po reformaci filiální k Čelivi. V roce 1699 obnovena katolická fara.

Matriky od 1778, do té doby v Čelivi.

 

Kromě přiřazených lokalit k farnosti náležely lokality ležící v blízkosti Okrouhlého Hradiště - Weissmühle, Marasův Mlýn (Marassenmühle) a Dudákovský mlýn (Tuthakenmühle).

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Bezdružice Dlouhé Hradiště 1872-1940 *
Městský úřad Bezdružice Břetislav, Bezemín 1873-1926 *
Městský úřad Bezdružice Bezemín, Břetislav 1873-1939 *
Městský úřad Bezdružice Poloučany 1877-1948 *
Městský úřad Bezdružice Okrouhlé Hradiště 1882-1949 oo
Městský úřad Bezdružice Dlouhé Hradiště, Poloučany 1888-1948 +
Městský úřad Bezdružice Okrouhlé Hradiště, 1897-1948 +
Městský úřad Bezdružice Okrouhlé Hradiště 1903-1940 *
Městský úřad Bezdružice Konstantinovy Lázně 1926-1949 *