Jste zde

Obora - římskokatolická

Existence: 
1651 - 31. 12. 1949

Diecése: Praha

Vikariát: Kralovice

Patrocinium farního kostela: sv. Archanděla Michaela

Od r. 1352 plebánie, později filiální k Plané a k plasskému klášteru.

Od r. 1690 obnovena fara a začleněna k cisterciáckému klášteru v Plasích.

V roce 1785 samostatná fara.

Kostel opraven a vysvěcen v r. 1719.

Matriky od 1651.

 

Do farního obvodu náleží samota Býkov (původně č. obce Hromnice) ležící u obce Hromnice.

Nejstarší záznamy pro obce Babina, Nebřežiny a Rybnice jsou též u fary Žebnice (Žebnice 2). Pro Nebřežiny jsou vedeny záznamy též u fary Plasy.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Kaznějov Koryta 1842-1933 * XXIV
Městský úřad Kaznějov Dobříč 1900-1949 * Lit a
Městský úřad Kaznějov Jarov 1903-1947 * Lit c
Městský úřad Kaznějov Obora, Kaznějov, Rybnice, Nebřeziny, Koryta, Bykov, Hýrovy Hory 1906-1949 + XX
Městský úřad Kaznějov Obora, Kaznějov, Rybnice, Nebřeziny, Koryta, Bykov, Jalovčiny, Hýrovy Hory, Kamenice 1906-1949 oo XXI
Městský úřad Kaznějov Obora, Kaznějov, Rybnice, Nebřeziny, Bykov, Jalovčiny, Hýrovy Hory 1910-1933 * XXII
Městský úřad Kaznějov Rybnice 1925-1949 * XXI
Městský úřad Kaznějov Obora, Kaznějov, Koryta, Bykov, Jalovčiny 1934-1949 * XXIII