Jste zde

Nebanice - římskokatolická

Existence: 
1604 - 31. 12. 1949

Německý název: Nebanitz
Diecése : Praha
Vikariát: Cheb
Patrocinium farního kostela: Sv. Osvalda

Od r. 1391 filiální k faře Cheb
Od 1604 samostatná fara
Matriky od r. 1604

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Nebanice Vrbová 1800-1949 +
Městský úřad Cheb Loužek 1845-1949 * I
Obecní úřad Nebanice Potočiště 1845-1949 *
Obecní úřad Nebanice Potočiště 1854-1949 oo
Obecní úřad Nebanice Nebanice 1856-1949 oo
Městský úřad Františkovy Lázně Vokov, Třídvoří 1863-1924 * II.
Obecní úřad Nebanice Nebanice 1873-1949 +
Městský úřad Cheb Jindřichov 1875-1946 oo H
Městský úřad Františkovy Lázně Vokov 1876-1947 *