Jste zde

Milíkov - římskokatolická

Existence: 

Německý název: Miltigau
Diecéze: Praha
Vikariát: Sokolov

Původní kaple patřila k faře Smrkovec. V roce 1787 byla pro Milíkov ustanovena lokálie. V roce 1854 vznikla samostatná fara.
Kostel sv. Šimona Judy z let 1818 - 1820 byl vystavěn na místě původní kaple.
Matriky jsou vedeny od roku 1787, dříve u fary Smrkovec (Milíkov, Těšov), Dřenice a Dolní Žandov (Malá a Velká Šitboř, Úval).

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Obecní úřad Dolní Žandov Leimbruck 1844-1949 +
Obecní úřad Dolní Žandov Leimbruck 1844-1949 oo
Obecní úřad Dolní Žandov Mokřina 1853-1949 oo
Obecní úřad Dolní Žandov Těšov 1860-1949 +
Obecní úřad Dolní Žandov Milíkov 1860-1949 +
Obecní úřad Dolní Žandov Těšov 1860-1949 oo
Obecní úřad Dolní Žandov Malá Šitboř 1860-1949 oo
Obecní úřad Dolní Žandov Milíkov 1860-1949 oo
Obecní úřad Dolní Žandov Úval 1883-1949 *