Jste zde

Město Touškov - římskokatolická

Existence: 
1288 - 31.12.1949

Německý název: Stadt Tuschkau
Diecéze: Praha
Vikariát: Plzeň

Od r. 1288 plebánie, před r. 1352 proboštství kláštera benediktinů v Kladrubech. Po reformaci fara obnovena a podřízena kladrubskému klášteru. Sekularizována r. 1788. Působila jako administratura pro faru Kozolupy od r. 1718 do 1811. 1656 - 1718 k ní byly Kozolupy filiální.
Kostel sv. Jana Křtitele - původně gotický, připomínán r. 1288. Barokní přestavba v letech 1777 - 1778.
Matriky od r. 1665 (ve skutečnosti 1636). Doubrava vedena současně u fary Jezná.

Ostatní lokality: Bubenský Mlýn - neurčeno; Červený Mlýn - neurčeno, Dobronice (Dobranzen) - os. u Újezda nade Mží; Komberk - dvůr u ob. Čemíny, č. ob. Město Touškov, okr. Plzeň-sever; Komberský Mlýn - neurčeno; Malý Mlýn - neurčeno; Německý Mlýn (Deutschmühle) - u Čerňovic; Skvrňany - č. ob. Plzeň-město; Zámecký Mlýn - u Újezda nade Mží

Literatura: diplomová práce ZČU PF Město Touškov na počátku 17. stol. (v archivní knihovně sign. 3Z 2868).

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Město Touškov Město Touškov 1839-1948 *i, +i
Městský úřad Město Touškov Město Touškov 1839-1948 ooi
Městský úřad Město Touškov Újezd nade Mží 1839-1949 + VI
Městský úřad Město Touškov Kůští 1842-1927 * I
Městský úřad Město Touškov Dolní Vlkýš 1842-1949 * XI
Městský úřad Město Touškov Myslinka 1855-1949 + VI
Městský úřad Město Touškov Myslinka 1856-1949 oo VI
Městský úřad Město Touškov Kůští 1862-1949 + I
Městský úřad Město Touškov Kůští 1863-1949 oo