Jste zde

Mělnice - římskokatolická

Existence: 
1726 - 31. 12. 1949

Německý název: Melnitz
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Hostouň

Před rokem 1369 byl Mělnice a přilehlé lokality plebánií. Za reformace se stal utrakvistický, později luteránský. V letech 1658 - 77 byla Mělnice spravován farou Štítary. Poté obě fary byly svěřeny pod správu kláštera v Teplé. V roce 1717 byla obě beneficia sekularizována a Mělnice znovu spravována ze Štítar. Samostatná fara pro Mělnici byla zřízena v roce 1726, dle některé literatury již v roce 1700.
Kostel sv. Jiljí je gotický, jednolodní.
Matriky jsou vedeny od roku 1657.

Poznámka - v roce 1784 - Oplotec k faře Štítary , Holubeč u fary Hostouň
od roku 1892 Sychrov u fary Bernartice
- zápisy pro Libosváry, Mělnici, Přes, Vidice též v matrice Štítary 2

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Horšovský Týn Libosvárky 1839-1913 * 54
Městský úřad Poběžovice Skařez 1842-1932 * 750
Městský úřad Horšovský Týn Vidice 1886-1937 * 56
Městský úřad Poběžovice Mělnice 1887-1935 * 745
Městský úřad Poběžovice Mělnice, Holoubeč, Libosváry, Přes, Skařez, Vidlice 1897-1949 * 746
Městský úřad Poběžovice Mělnice 1901-1939 *i, ooi, +i 777
Městský úřad Poběžovice Mělnice, Holubeč, Přes, Mírkovice, Vidice, Libosváry 1938-1949 + 770
Městský úřad Poběžovice Mělnice 1938-1949 oo 760