Jste zde

Malý Bor - římskokatolická

Existence: 
1369 - 31. 12. 1949

Německý název:
Vikariát: Horažďovice
Diecéze: České Budějovice

Před rokem 1369 byla fara plebánií. Po reformaci získala správu nad farou Velký Bor, která trvala až do roku 1697.
Kostel zasvěcený sv. Maří Magdaleně je původně románský jednolodní ze třetí čtvrtiny 12. století. Rozsáhlé stavební úpravy na chrámu probíhaly v 18. a v 19. století.
Matriky jsou vedeny od roku 1644.

V matričních knihách se objevují i lokality farností Horažďovice, Pačejov a Velký Bor.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Horažďovice Malý Bor, Břežany, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Třebomyslice, Týnec 1857-1949 *i, ooi, +i
Městský úřad Horažďovice Malý Bor, Břežany, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Třebomyslice, Týnec 1900-1949 * XII
Městský úřad Horažďovice Malý Bor, Břežany, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Třebomyslice, Týnec 1926-1949 + XI
Městský úřad Horažďovice Malý Bor, Břežany, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Třebomyslice, Týnec 1936-1949 oo XI