Jste zde

Lochotín - římskokatolická

Německý název: Lochotin
Diecéze: Praha
Vikariát: Žlutice

Před 1384 plebánie
Po reformaci filiální k faře Valeč;
Od 1787 lokálie filiální
Od 1855 samostatná fara
Matriky od 1784
Součástí obvodu je i Kopáčov (Koppitschau) dnes součást Malý Hlavákov
fara zanikla v roce 1955

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Lochotín 1873-1949 + 3
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Lochotín 1881-1927 * 4
Městský úřad Žlutice Malý Hlavákov + Kopáčov 1881-1944 oo 2
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Jeseň 1883-1949 * 3
Městský úřad Žlutice Malý Hlavákov 1890-1947 * 3
Městský úřad Žlutice Malý Hlavákov 1916-1944 + 3
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Lochotín 1922-1948 oo 4
Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Lochotín 1928-1949 * 5
Městský úřad Bochov Jesinky 1939-1946 *