Jste zde

Lobzy - římskokatolická

Existence: 
1625 - 31.12.1949

Německý název: Lobs
Diecéze: Praha
Vikariát: Sokolov

Za reformace protestantská fara. Po r. 1625 filiální k faře Sokolov, 1787 lokálie. Od r. 1856 samostatná fara. Po r. 1946 zůstala farnost bez obyvatel, matriky uloženy na arciděkanství v Sokolově. Úředně zanikla r. 1960.
Kostel sv. Vavřince, barokní z r. 1783. Zbořen v 60. letech 20. stol.
Matriky vedeny od r. 1640.

Součásti farního obvodu: Novina (Grün) - os. ob. Sokolov, okr. Sokolov; Paseka (Schwand) - zan. os. ob. Březová, okr. Sokolov.
Ostatní místní jména: Březová (Prösau) - okr. Sokolov, od r. 1787 u fary Sokolov; Bärenmühle (Fenkelmühle) - mlýn u os. Novina; Hrušková (Birndorf) - os. ob. Sokolov, okr. Sokolov; Kühlomühle - mlýn u obce Kamenná; Lobezský Mlýn (Lobsmühle) - mlýn u obce Lobzy; Mýtina (Hau) - zan. os. ob. Tisová, os. bo. Březová, okr. Sokolov; Rudolec (Ruditzgrün) - os. ob. Březová, okr. Sokolov.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Březová Paseka 1841-1945 oo
Městský úřad Březová Lobzy 1880-1939 *
Městský úřad Březová Kamenice 1887-1946 +
Městský úřad Březová Kamenice 1890-1920 *
Městský úřad Březová Kamenice 1890-1946 oo
Městský úřad Sokolov Novina 1892-1945 *
Městský úřad Březová Lobzy 1898-1945 oo
Městský úřad Březová Milíře 1907-1946 *
Městský úřad Březová Kamenice 1920-1945 *