Jste zde

Krásné Údolí - římskokatolická

Existence: 

Německý název: Schönthal
Diecéze: Praha
vikariát: Toužim

Roku 1498 byla fara plebánií. Za reformace, od roku 1532, bylo Krásné Údolí protestanské, poté bylo spravováno premonstráty z Teplé. Od roku 1697 byl farní obvod filiálním kostelem fary Utvína. V roce 1774 byla zřízena lokálie, v roce 1856 obnovena fara.
Kostel sv. Vavřince byl postaven na místě starší kaple roku 1464. V roce 1532 došlo ke zvětšení chrámu, tehdy měl kostel pozdně gotickou podobu. V 17. století proběhla částečná barokizace.
Matriky jsou vedeny od roku 1647.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Toužim Chylice 1848-1948 oo V
Městský úřad Toužim Odolenovice 1892-1947 oo IV
Městský úřad Toužim Odolenovice 1892-1948 + IV
Městský úřad Toužim Odolenovice 1892-1949 * V
Městský úřad Toužim Krásné Údolí 1895-1949 + VI
Městský úřad Toužim Krásné Údolí 1896-1949 * VI
Městský úřad Toužim Krásné Údolí 1908-1949 oo VI
Městský úřad Toužim Chylice 1909-1949 * VI