Jste zde

Klatovy - římskokatolická

Německý název: Klattau
Diecéze: Českobudějovická
Vikariát: Klatovy

V roce 1014 byla založena plebánie. V roce 1384 bylo ustanoveno děkanství, které spravovalo 44 plebánií. Arciděkanství vzniklo 15. 5. 1933.
Původní kostel byl vystavěn do roku 1000 a vysvěcen knězem Votíkem v roce 1014. První doložená stavba kostela, raně gotická trojlodní s přečnívající příčnou lodí, pochází asi z roku 1260.
První rozsáhlá přestavba děkanského kostela Narození Panny Marie probíhala v letech 1550 - 1560 uskutečněná pod vedením domácího mistra Antonína. V roce 1579 byly provedeny stavební práce odstraňující důsledky požáru.
Barokní podobu kostel získal v roce 1692, o kterou se zasloužil A. M. Gilmetti.
Matriky farního obvodu Klatovy jsou od roku 1648.

V prvních matrikách farního obvodu Klatovy se objevují lokality z farností Bezděkov, Chuděnice, Kydliny, Mlázovy, Poleň, Švihov, Předslava a Týnec.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Klatovy Klatovy 1872-1949 ooi
Městský úřad Klatovy Klatovy 1873-1949 *i N-Z
Městský úřad Klatovy Klatovy 1873-1949 *i A-M
Městský úřad Klatovy Klatovy + venkov 1900-1949 +i
Městský úřad Klatovy Klatovy - venkov 1901-1939 * XXIX
Městský úřad Klatovy Klatovy - venkov 1910-1945 * XXX
Městský úřad Klatovy Klatovy 1919-1928 * XLVIII
Městský úřad Klatovy Klatovy 1928-1934 * LI
Městský úřad Klatovy Klatovy 1934-1941 * LII