Jste zde

Kbel - římskokatolická

Existence: 
1754 - 31. 12. 1949

Německý název: Kbell
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Nepomuk

Zasvěcení: Všech svatých.

Historie: 1355 prvně zméněna plebánie, od dob husitských válek administratrována ze Švihova. Samostatná fara obnovena roku 1753.
Matriky začínají 1754.

Farní obvod: Vedle přiřazených lokalit náležely do farního obvodu rovněž Mečkov (č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih), Hráz (v matrice často jako Velká Hráz), statek Rudice (obojí dnes v katastru Třebýcina, dnes součást města Měčín, okr. Klatovy) a samota Loupensko (též Hloupensko, Laupensko - katastr Zálesí, č. o. Příchovice, okr. Plzeň-jih). V roce 1756 přifařena Třebýcina (i se samotou Hladová) a Třebýcinka (v matrikách jako Velká a Malá Střebejcina; Třebýcinka je dnes č. města Švihov), v roce 1792 opět odfařeny (Třebýcina k faře Předslav, Třebýcinka ke Švihovu). Naopak přifařena byla Nová Ves (matriční záznamy od roku 1794; dnes č. obce Kbel, okr. Plzeň-jih). Tato vesnice byla rozdělena do dvou panství, i v matrikách se často objevuje Nová Ves Poříčská (větší část) a Lužanská (menší část). Vzácně a spíše až ke konci 19. století se vyskytuje i Nová Ves Měčínská a část zvaná Babice.