Jste zde

Hory Matky Boží - římskokatolická

Existence: 
1759 - 31. 12. 1949

Německý název: Bergstadtl
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Sušice
Patrocinium farního kostela: Panny Marie

Před 1762 filiálka fary Petrovice
Od 1762 administratura; samostatná fara 1857
Matriky od 1759
Před 1759 u fary Petrovice (Petrowitz)

Drouhaveč 1624 - 1784 fara Velhartice
Lešišov 1624 - 1657 fara Velhartice, 1658 - 1786 fara Zbynice
Mokrosuky 1624 - 1657 fara Velharice, 1658 - 1786 fara Zbynice
Hory Matky Boží - jednotlivé zápisy v matrice Kolinec 2, Petrovice 1.
Milínov - Petrovice 1.

Kromě níže přiřazených lokalit, náležela k FO též zaniklá osada Pozorka

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Úřad městyse Kolinec Hory Matky Boží, Mokrosuky, Drouhavec, Lešišov 1906-1949 *