Jste zde

Horní Folmava - římskokatolická

Existence: 
1784 - 31. 12. 1949

Německý název: Ober-Vollmau, Kameral-Vollmau
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Domažlice
Patrocinium farního kostela: Sv. Antonína Paduánského

Do 1782 filiální k bavorské faře Furt im Wald
Po hraničním recesu a připojení k Čechám v r. 1782 lokálie, samostatná fara 1852
Matriky od 1784

Záznamy pro Českou Kubici do r. 1784 u fary Domažlice.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Domažlice Dolní Folmava 1884-1935 *, oo, + VI
Městský úřad Domažlice Nový Prenet ( Plassendorf) 1884-1935 *, oo, +
Městský úřad Domažlice Fichtenbach, Fuchsova Huť, Domažlice 1884-1935 *, oo, +
Městský úřad Domažlice Česká Kubice 1884-1945 *, oo, +
Městský úřad Domažlice Horní Folmava, Fuchsova Huť, Fichtenbach, Furth im Wald 1894-1935 * V
Městský úřad Domažlice Německá Kubice (Deutsch Kubitzen, Nová Kubice) 1894-1935 *, oo, +
Městský úřad Domažlice Horní Folmava, Dolní Folmava, Fichtenbach, Plassendorf, Německá Kubice 1926-1949 oo
Městský úřad Domažlice Horní Folmava, Dolní Folmava, Fuchsova Huť, Fichtenbach, Plassendorf, Babylon, Německá Kubice, Pelechy, Domažlice 1936-1949 *
Městský úřad Domažlice Horní Folmava, Dolní Folmava, Fichtenbach, Plassendorf, Německá Kubice 1936-1949 +