Jste zde

Hartmanice - římskokatolická

Existence: 
1784 - 31. 12. 1949

Německý název: Hartmanitz
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Kašperské Hory
Patrocinium farního kostela: Sv. Kateřiny

Od 1603 pod patronátem města Sušice (tehdy pravděpodobně ještě fara)
Po 30. leté válce zdejší kostel jako filiální k faře Sv. Mouřenec, později k faře Petrovice
Od 1764 lokálie, samostatná fara 1856
Matriky od 1784
Před 1784 u far Sv. Mouřenec (St. Mauritz), Petrovice (Petrowitz) a Dobrá Voda (Gutwasser)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Hartmanice Hartmanice (Hartmanitz), Bezděkov (Bezděkau), Peklo (Hölle), Bošov (Boschau), Hořejší Těšov (Ober-Teschau), Hořejší Krušec (Ober-Körnsalz), Chlum (Chlumo), Busil (Blaselwies), Schöpfrův dvůr (Schöpferhof), Kubičkův Dvůr (Kubitschkahof), Žežulka (Scheschulkahof), Mochov (Mochau) 1884-1927 *
Městský úřad Hartmanice Hartmanice (Hartmanitz), Bezděkov (Bezděkau), Peklo (Hölle), Bošov (Boschau), Hořejší Těšov (Ober-Teschau), Hořejší Krušec (Ober-Körnsalz), Chlum (Chlumo), Busil (Blaselwies), Schöpfrův dvůr (Schöpferhof), Kubičkův Dvůr (Kubitschkahof), Žežulka (Scheschulkahof), Mochov (Mochau) 1884-1949 +
Městský úřad Hartmanice Hartmanice (Hartmanitz), Bezděkov (Bezděkau), Peklo (Hölle), Bošov (Boschau), Hořejší Těšov (Ober-Teschau), Hořejší Krušec (Ober-Körnsalz), Chlum (Chlumo), Busil (Blaselwies), Schöpfrův dvůr (Schöpferhof), Kubičkův Dvůr (Kubitschkahof), Žežulka (Scheschulkahof), Mochov (Mochau) 1884-1949 oo
Městský úřad Hartmanice farní obvod 1927-1946 *i, ooi, +i
Městský úřad Hartmanice Hartmanice (Hartmanitz), Bezděkov (Bezděkau), Peklo (Hölle), Bošov (Boschau), Hořejší Těšov (Ober-Teschau), Hořejší Krušec (Ober-Körnsalz), Chlum (Chlumo), Busil (Blaselwies), Schöpfrův dvůr (Schöpferhof), Kubičkův Dvůr (Kubitschkahof), Žežulka (Scheschulkahof), Mochov (Mochau) 1927-1949 *