Jste zde

Bukovník - římskokatolická

Existence: 
1652 - 31. 12. 1949

Německý název: Bukownik
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Sušice

Od 1260 plebánie
1620 - 1703 administratura fary Nezamyslice
Fara obnovena 1703
Kostel sv. Václava, románský jednolodní z 1. pol. 13. stol., 1690 rozšířen.

Matriky útžkovitě od 1645, řádně vedeny od 1672

Kromě níže přiřazených lokalit, náležely k FO dvě obce na území dnešního Jihočeského kraje:
LHOTA POD KÙSTRÝM (současný okr. Strakonice)
VOJNICE (současný okr. Strakonice)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Strašín Bukovník, Bílenice, Damíč, Soběšice, Mačice, Lhůta pod Kůstrým, Vojnice 1911-1943 * XVI
Obecní úřad Strašín Bukovník 1911-1949 *i, ooi, +i
Obecní úřad Strašín Bukovník 1943-1949 + XIII
Obecní úřad Strašín Bukovník 1943-1949 oo XIII
Obecní úřad Strašín Bukovník 1944-1949 * XVII