Jste zde

Brod nad Tichou - římskokatolická

Existence: 
1638 - 31. 12. 1949

Německý název: Bruck
Arcidiecése: Praha
Vikariát: Planá

Od 1352 plebánie
1635 - 1759 připojena filiání fara Vysoké Sedliště
Kostel sv. Jakuba Většího, pozdně gotický zbarokizovaný.

Matriky od 1638

Místo: 
Brod nad Tichou (Bruck), Dolní Sedliště (Unter - Zetlisch), Klíčov (Glitschau), Kočov (Gottschau), Kumpolec (Gumplitz), Lom u Tachova (Lohm), Nahý Újezdec (Naketendörflas), Svatý Jan (Sankt - Johann), Týnec (Thein), Ústí (Truß,Drus), Vysoké Sedliště (Hohen - Zetlisch)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Tachov Lom u Tachova 1892-1949 *, *i VII
Městský úřad Planá Brod nad Tichou 1897-1948 oo VII
Městský úřad Planá Brod nad Tichou 1908-1942 * VII
Městský úřad Planá Klíčov 1915-1948 * VII
Městský úřad Planá Brod nad Tichou 1915-1949 i
Městský úřad Planá Kočov 1918-1947 * VIII
Městský úřad Planá Nahý Újezdec 1922-1949 * X
Městský úřad Planá Kočov 1928-1949 + VII A
Městský úřad Planá Nahý Újezdec 1939-1949 + VII