Jste zde

Brložec - římskokatolická

Existence: 
1651 - 31. 12. 1949

Německý název: Pürles
Arcidiecéze: Praha
Vikariát: Žlutice

Od 1352 plebánie bez přerušení
Kostel sv. Michaela Archanděla, pův. gotický ze 14. stol. Na jeho místě bezslohový z r. 1814.
Matriky od 1651

Obec Lachovice též u fary Kozlov. Záznamy NOZ pro Lachovice z let 1781 - 1796 jsou v uvedeny pouze v matrice Toužim 22. Pro kontrolu je možné použít indexy Kozlov 44 - 46.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Žlutice Brložec 1893-1950 +
Městský úřad Žlutice Přestání 1900-1947 *
Městský úřad Žlutice Brložec 1903-1949 oo
Městský úřad Žlutice Brložec 1940-1949 *