Jste zde

Bohuslav - římskokatolická

Existence: 
1662 - 31. 12. 1949

Německý název: Wusleben
Arcidiecése: Praha
Vikariát: Bor

Od 1352 plebánie
Po reformaci sídlem fary Sv. Kateřina, oba FO spojeny cca 1780 se sídlem v Bohuslavi
Kostel sv. Martina, barokní jednolodní, zbořen r. 1963.

Matriky oficiálně od 1662; nejstarší dochované od 1753

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Bor Labuť 1884-1925 *, *i
Městský úřad Bor Bohuslav 1885-1943 *, *i
Městský úřad Bor Labuť 1926-1949 *, *i
Městský úřad Bor Bohuslav 1943-1946 *, *i
Městský úřad Bor Labuť 1944-1949 +, +i