Jste zde

Bohuslav - římskokatolická

Existence: 
1662 - 31. 12. 1949

Německý název: Wusleben
Arcidiecése: Praha
Vikariát: Bor

Od 1352 plebánie
Po reformaci sídlem fary Sv. Kateřina, oba FO spojeny cca 1780 se sídlem v Bohuslavi
Kostel sv. Martina, barokní jednolodní, zbořen r. 1963.

Matriky oficiálně od 1662; nejstarší dochované od 1753

Místo: 
Bohuslav (Wusleben), Hošťka (Hesselsdorf), Labuť (Labant), Svatá Kateřina (Sankt Katharina,Kateřina)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Bor Labuť 1884-1925 *, *i
Městský úřad Bor Bohuslav 1885-1943 *, *i
Městský úřad Bor Labuť 1926-1949 *, *i
Městský úřad Bor Bohuslav 1943-1946 *, *i
Městský úřad Bor Labuť 1944-1949 +, +i