Jste zde

Církev pravoslavná

Pravoslavné farní úřady.
Od roku 1946 byla Pravoslavná církev v Československu autonomní exarchát ruské pravoslavné církve, předtím náležela k srbské pravoslavné církvi. Od roku 1951 je církev autokefální (samostatná).

Matriky jsou nyní na matričních úřadech, do archivu budou předávány až po uplynutí skartační lhůty - od roku 2023.