Jste zde

Podhradí - evangelická

Existence: 
1784- 31. 12. 1949

Patrocinium farního kostela: Dobrého pastýře

Kostel zde stál již v letech 1480 – 1490. Na jeho místě byl v letech 1678 – 1712 (1682) postaven nový kostel v raně barokním slohu. Jedná se o obdélnou, jednolodní stavbu s věží na východní straně.
Matriky vedeny od r. 1784.

Kromě přiřazených lokalit byla součástí FO také osada Kamenná (Steinpöhl)

Místo: 
Doubrava (Grün) [Aš], Kopaniny (Krugsreuth), Podhradí (Neuberg), Studánka (Thonbrunn)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Aš Kopaniny 1873-1936 *, *i
Městský úřad Aš Doubrava 1895-1945 *, *i
Městský úřad Aš Podhradí 1904-1945 *, *i
Městský úřad Aš Podhradí, Kopaniny, Kamenná, Doubrava, Studánka, Elfhausen 1912-1926 *, *i
Městský úřad Aš Podhradí 1927-1932 *, *i
Městský úřad Aš Kopaniny 1936-1945 *, *i