Jste zde

Mladotice - československá

Existence: 
od 8.1.1920

Církev československá husitská (zkratky CČSH nebo CČH, do roku 1971 pouze Církev československá, zkratka CČS) je křesťanská církev vyhlášená 8. ledna 1920.

Farnost Mladotice je součástí Plzeňské diecéze této církve.

Farnost zahrnuje obce okresu Plzeň-sever. V rubrice "lokality" jsou uvedena místa, kde se konaly sňatky. Sňatky zapsané v této matrice byly hojně uzavírány též v Plzni ve školní kapli v Jungmannově třídě.

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích se stala předmětem sporu v roce 1921, kdy nárok na pořádání vlastních bohoslužeb vznesla i nová československá církev husitská. Obecní zastupitelstvo, které kapli vnímalo jako obecní majetek, se usneslo, že v kapli budou slouženy mše československé i katolické. Katolický farář ze Strážiště s takovým postojem nesouhlasil a stěžoval si na hejtmanství. Spor rozhodl až v roce 1929 Okresní úřad v Kralovicích ve prospěch římsko-katolické církve. Obec se odvolala, ale zemský úřad odvolání zamítl, neb se prokázalo, že kaple vždy sloužila katolickým bohoslužbám a pro tento účel byla i obcí koupena.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Datace
Obecní úřad Žihle 1923-1931 *
Městský úřad Kralovice 1923-1948 +i
Městský úřad Kralovice 1923-1948 ooi
Městský úřad Kralovice 1931-1948 *i
Obecní úřad Žihle 1931-1949 *
Obecní úřad Žihle 1937-1949 oo
Obecní úřad Žihle 1943-1949 +