Sie sind hier

Kronika obecné školy

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1889-1928

Vertikale Reiter

Ort: 
Pačín
Archivní pomůcka (inventář), literatura/edice
Findmittel (Inventar): 
294