Jste zde

Listina města Staré Sedliště lio1

Identifikátory

Archivní pomůcka (inventář)
Číslo archivní pomůcky (inventáře): 
457
Odkaz na archivní pomůcku: 
Datace
Datace: 
15. 11. 1657

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
z 5 přivěšených pečetí odděleně poškozená pečeť Beatrix Johanny Benigny, hraběnky von Portia, ostatní 4 přivěšeny na hedvábných šňůrách (Ludmila Kateřina Benigna von Sternberg, Anna Maria Eusebia, rozená Kafkovna z Říčan, Maxmilián Valentin říšský hrabě z Martinic a Vilém Albrecht hrabě Krakowský z Kolowrat)
Obsah
Regest: 

Beatrix Johanna Benigna, hraběnka von Portia, Ludmila Kateřina Benigna von Sternberg a Anna Maria Eusebia, rozená Kafkovna z Říčan udělují Starému Sedlišti privilegium obsahující 14 práv: právo vařit pivo v městském pivovaru, právo konání dvou výročních trhů (na sv. Ulricha a v pondělí před sv. Martinem), koňských trhů a týdenních trhů, právo zvolit si purkmistra, rychtáře a radní, právo prodávat své nemovitosti, právo udělovati rodné a průvodní listy, právo dědit i v ženské linii, právo na užívání obecního lesa, včetně lovu v obecních lesích a vodách, poručníci sirotků mohli zůstat každoročně dlužni panství, ale bez souhlasu vrchnosti si nemohli půjčit, právo volného obchodu při dodržování délek, měr a vah užívaných v plzeňském kraji, poddaní mohli prodávat přebytky z hospodaření, které sami nespotřebovali, při nedodržování pořádku rozhodoval o trestech purkmistr a rada a měl být vydán nový urbář stanovující přesně povinnosti poddaných

Místo: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (0 0)