Sie sind hier

Urkunde der Schuhmacherzunft Jindřichovice Nr. 1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
30.03.1603

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť vydavatelky v neúplné dřevěné misce je přivěšena na pergamenovém proužku
Enthält
Regest: 

Anežka Šliková potvrzuje cechu ševců v Jindřichovicích jeho stanovy.

Ort: