Sie sind hier

Urkunde der Gemeinde Dolní Nivy Nr. 1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
18.10.1683

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť vydavatele v dřevěném pouzdru je přivěšena na pergamenovém proužku
Enthält
Regest: 

Jan Hertvig Nostitz vydává poddaným v Dolních Nivách lenní list.

Ort: