Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kynšperk nad Ohří Nr. 11

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
11.11.1613

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť města Kynšperku nad Ohří v neúplném dřevěném pouzdru je přivěšena na pergamenovém proužku
Enthält
Regest: 

Purkmistr, rychtář a rada města Kynšperku nad Ohří potvrzují, že si půjčili od Jana Wernhera z Weidenu na Sebenbachu, měšťana v Chebu, 1.000 zlatých rýnských.

Ort: 
  • Kynšperk nad Ohří (Königsberg)
Poloha f: 
POINT (0 0)