Sie sind hier

Urkunde der Stadt Kraslice Nr. 24

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
[1737]

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť vydavatele v dřevěném pouzdru je přivěšena na modrozlaté šňůře
Enthält
Regest: 

František Václav Nostitz konfirmuje městu Kraslicím listinu Jana Hertwiga Nostitze z 9.2.1668 (nepotvrzená).

Ort: