Sie sind hier

Urkunde der Stadt Jindřichovice Nr. 1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
30.12.1555

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
bez pečetí
Enthält
Regest: 

Mikuláš a Abundus Šlikové potvrzují městečku Jindřichovice privilegia, která mu udělil Viktorin Šlik listinou z 28.09.1537.

Ort: