Sie sind hier

Listina archivu města Žihle lio2

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
387
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
07. 05. 1599

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
dochovaná pečeť města Jesenice
Enthält
Regest: 

Mikuláš Libštejnský z Kolovrat potvrzuje Žihli privilegia a uděluje právo vařit pivo

Druck: 
Listina přepsána a přeložena ve strojopisné vlastivědné práci F. Gohouta (rkp 2) s. 122-123.
Ort: 
  • Žihle (Schöles)
Poloha f: 
POINT (0 0)