Sie sind hier

Listina města Velhartice L3

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
20. 2. 1640

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
přivěšena pečeť vydavatelky na pergamenovém proužku, Sezimy z Vrtby, na pergamenovém proužku, chybí pečeť Viléma Protivy z Jindřichovic
Enthält
Regest: 

Anna Marie, purkraběnka z Donína, potvrzuje Velharticím privilegia Vladislava II., Menharta z Hradce, Martina de Hoeff-Huerty a určuje termíny plateb a dávek.

Ort: