Sie sind hier

Listina města Sušice L18

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
16. 2. 1668

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
přitištěná a papírem krytá pečeť pražské metropolitní kapituly
Enthält
Regest: 

Císař Leopold I. vrací Sušickým patronátní právo odňaté jim Ferdinandem II. (Opis z 28. 7. 1710 z Knih fundací pražské arcibiskupské konsistoře, spolu sedle opisy sdělení královských úřadů arcibiskupské konsistoři ze 17. 8. 1668 a potvrzení opisu arcibiskupského sekretáře z 28. 7. 1710)

Bemerkung: 
Opis z 28. 7. 1710 z Knih fundací pražské arcibiskupské konsistoře, dvojlist v lepenkových deskách, spolu s opisy listiny sdělení královských úřadů arcibiskupské konsistoři ze 17. 8. 1668 a potvrzení opisu arcibiskupského sekretáře z 28. 7. 1710. Viz ev. č. L 1
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)