Sie sind hier

Listina města Sušice L16

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
[1550-1600]

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Císař Maxmilián II. udělil městu Sušici, nedávno zničenému požárem, na znovuvybudování města povinný sklad, nákup a prodej zboží kupců jedoucích z Bavorska přes Horskou Kvildu, Kašperské Hory a Kašperk a dál silnicí od Zwieselu a Hartmanic buď v Kašperských Horách, anebo v Sušici tím způsobem jako v městech Vimperku a Prachaticích (opis z 2. pol. 16. stol.)

Bemerkung: 
Dvojlist, opis z 2. pol. 16. stol.
Ort: