Sie sind hier

Listina města Sušice L15-4

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
14. 2. 1722

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
Pečeť města Nymburka
Enthält
Regest: 

Purkmistr a rada města Volyně vidimují inzerovaný mandát Rudolfa II. Inzert: 1594, říjen 17., Praha: Císař Rudolf II. nařizuje, aby se kupci dovážející a vyvážející zboží do a z Českého království nevyhýbali silnici do Kašperských Hor, Sušice a Klatov, stejně jako do Vimperka a Prachatic, kde (krom dalších určených míst) mají povinnost skladu a placení cel a ungeltů. Rovněž zakazuje pokoutný handl zboží po městečkách a vesnicích konaný cizinci, pouze po zaplacení ungeltu a na svobodných trzích (pečetí města Nymburka potvrzený opis tohoto vidimátu, uloženého v Nymburce, z 26. 4. 1723)

Bemerkung: 
Pečetí města Nymburka potvrzený opis vidimátu města Volyně 26. 4. 1723, uloženého v Nymburce (samostatné opisy vlepené uměle do sešitu s lepenkovými deskami, celkem 15 listů: opisy listin z r. 1547, 1651, 1668 a 1722)
Ort: 
  • Volyně (Wolin)
Poloha f: 
POINT (13.886001 49.16585)