Sie sind hier

Listina města Sušice L15-2

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
12. 2. 1651

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť registrátora Jiřího Paulina Urbani
Enthält
Regest: 

Císař Ferdinand III. potvrzuje městu Sušice jeho privilegia (viz ev. č. L 1, opis z 30. 1. 1723 v české dvorské kanceláři ve Vídni stvrzený pečetí registrátora Jiřího Paulina Urbani (viz ev. č. L 17)

Bemerkung: 
Originál opisu pořízeného 30. 1. 1723 v české dvorské kanceláři ve Vídni, stvrzený pečetí registrátora Jiřího Paulina Urbani (viz ev. č. L 17), (samostatné opisy vlepené uměle do sešitu s lepenkovými deskami, celkem 15 listů: opisy listin z r. 1547, 1651, 1668 a 1722)
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)