Sie sind hier

Listina města Sušice L14

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
4. 2. 1488

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Vladislav Jagellonský potvrzuje Sušickým jejich privilegia a majetky, jmenovitě vsi Dobršín, Štěchovice, Chmelná, Podmokly, Kadešice, Opolenec, dvory Ke Svatému Mikuláši, Tuškov , Malá Chmelná, Osek, dvůr v Nuzerově, v Krušci, Červené Dvory, Slepý dvůr a Volšovy. Dále jim potvrzuje plat ve vsi Prostřední Krušec a dvůr s platem v Podmoklech, dodatečně povoluje vybudování rybníka v Kadešicích, který koupili od Václava Šaulíka (?) za 1 000 kop míš. (?) a náhradu za to, co voda rybníka zatopila. Rovněž povoluje Sušickým zastavit ves Štěchovice, popř. i jiné vsi, ovšem žádná z nich nesmí být odtržena od majetku města. (Opis z přelomu 17. a 18. stol. Srov. listinu z r. 1472 v ev. č. L 13 a listinu z r. 1487 v ev. č. L 11, zdá se že se jedná o umělé sloučení textů obou listin s dodatečnými úpravami)

Bemerkung: 
Opis z přelomu 17. a 18. stol. (?), dvoulist. Srov. listinu z r. 1472 v ev. č. L 13 a listinu z r. 1487 v ev. č. L 11, zdá se že se jedná o umělé sloučení textů obou listin s dodatečnými úpravami
Ort: 
  • Kutná Hora (Kuttenberg)
Poloha f: 
POINT (15.268112 49.948656)