Sie sind hier

Listina města Sušice L12

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
30. 2. 1462

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Král Jiří z Poděbrad potvrzuje Sušici její privilegia, zvláště od císaře Zikmunda (1). Inzerty: 1) 1436, listopad 18., Praha: Císař Zikmund potvrzuje městu Sušice jeho privilegia, zvláště od Jana Lucemburského (1a), Karla IV. (1b) a Václava IV. (1c) a městské majetky: vesnice Dobršín, Štěchovice, Chmelná , Podmokly, Kadešice, Platoř, Kavrlík, Rejštejnec , Bohdašice a Opolenec a dvory U Svatého Mikuláše, Tuškov, Malá Chmelná a Osek. 1a) 1325, duben 12., Praha: Jan Lucemburský potvrzuje městu Sušice, které s velikými náklady vybudovalo městské hradby, všechna dosavadní privilegia a majetky (zmíněny mj. zlaté doly). 1b) 1353 , březen 5., Chrudim (viz L 7). 1c) 1372 , listopad 13., Praha: Král Václav IV. po vzoru svého otce uděluje Sušickým právo svobodně nakládat s majetkem a dědit podle vzoru Starého Města Pražského (opis ze 17. stol.)

Druck: 
CIM III, č. 250, s. 427–428; č. 86, s. 134–135; II, č. 131, 338, 509
Bemerkung: 
Opis ze 17. stol., čtyři listy
Ort: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (14.421 50.087)