Sie sind hier

Listina města Sušice L11-2

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1. 2. 1472

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Vladislav Jagellonský za pomoc Sušických v počátcích jeho vlády potvrzuje jim jejich privilegia, jmenovitě od Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV., Zikmunda Lucemburského, Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad a ustanovuje, že město Sušice už nikdy nebude zastaveno (opis ze 16.–17. stol.)

Druck: 
CIM III, č. 330, s. 570
Bemerkung: 
Opis ze 16.-17. stol. Na jednom dvojlistě s indorzátem "Majestátové staří" opis listin z r. 1454, 1472, 1487 a 1513
Ort: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (14.421 50.087)