Sie sind hier

Listina města Sušice L5

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
23. 2. 1703

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Královský rychtář, purkmistr a rada města Sušice vydávají na žádost Evy Grümové, vdovy po radním z Kašperských Hor Tomáši Grümovi, vysvědčení o manželském původu a zachovalosti pro jejího syna Tomáše Grüma, narozeného 11. 12. 1671 a pokřtěného u Sv. Mořice

Bemerkung: 
indorzát: razítko Čtenářského spolku Kaplíř v Kolči
Ort: 
  • Sušice (Schüttenhofen)
Poloha f: 
POINT (13.520408 49.231391)