Listina města Sušice L3

Identifikátory

Datace
Datace: 
1. 2. 1376

Vertical Tabs

Pečeť
Pečeť: 
pečeť chybí
Obsah
Regest: 

Rychtář, konšelé a obec města Sušice se zavázali platit 6 kop gr. čes. ročního platu sušickému faráři Sigfriedovi a jeho následovníkům, který musí vyživovat jednoho kněze, jenž bude sloužit denně mši ve špitálu sv. Alžběty na předměstí, podle listin praž. arcibiskupa Jana a města Sušice. Měšťan Jiří Hebelin (?), soukeník určil na ten samý účel 20 kop gr. čes., 2 kopy ročně ve dvou termínech, které již nemusí platit město. Pokud on či jeho potomci zaplatí polovinu kapitálu, bude odečtena z platu, zaplatí-li celou sumu, budou povinnosti platu zbaveni. Kapitál je pojištěn na třech polích: na jednom, které má Jiří po otci, na druhém, jež kdysi patřilo Jindřichu sládkovi a na třetím, které patřilo Mikuláši Hebelovi a na louce kdysi Chmiclina kováře

Poznámka: 
indorzát: současný Littera Georgii Hebelini, pozdější razítko Spolku pro dějiny Němců v Čechách
Místo: