Sie sind hier

Listina města Sušice L2

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
22. 2. 1793

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
císařská pečeť v dřevěném pouzdru přivěšená na černožluté šňůře
Enthält
Regest: 

Císař František II. potvrzuje městu Sušice privilegia udělená Josefem II. s výjimkou práva mílového, dobytčího mýta a jiných věcí, které již nejsou v současném právním řádu, trhy, připadající na neděli či svátek se překládají na předcházející či následující den

Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)