Sie sind hier

Listina města Rabí L2

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
11. 2. 1749

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť v dřevěném pouzdru přivěšená na černožluté šňůře
Enthält
Regest: 

Marie Terezie povoluje městu Rabí (dočasný?) třetí výroční trh na den sv. Bartoloměje, aby mohlo město po válečných útrapách snadněji platit kontribuce

Druck: 
Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947, s. 233; Antonín HAAS, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji, in: MZK VI (1968), s. 328 (Haas mylně uvádí, že císařovna zároveň potvrzuje Rabí jeho privilegia)
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)