Sie sind hier

Listina města Plánice L8

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
28. 2. 1511

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Král Vladislav Jagellonský potvrzuje v listině opsanou dohodu mezi nepomuckým opatem Arnoldem a zástupci městečka Plánice o rozhodčím výroku královského podkomořího Jana Bechyně z Prahy z 1. července 1418 v jejich sporu o placení platů z poddanského městečka Plánice jejich vrchnosti, klášteru v Nepomuku, podle rovněž v listině opsané smlouvy mezi nepomuckým opatem a zástupci městečka Plánice z 16. 1. 1329.

Ort: 
  • Buda (Budín, Ofen, Aquincum)
Poloha f: 
POINT (19.053 47.492)