Sie sind hier

Listina města Plánice L7

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
5. 1. 1804

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
zlomky přivěšené pečeti v dřevěném pouzdru na konopných nitích neurčité barvy. Při restaurování listiny v r. 1999 byly zbytky pečeti slepeny dohromady
Enthält
Regest: 

František II. potvrzuje městská privilegia Ludvíka Jagellonského z roku 1519, Ferdinanda I. z roku 1558, Ferdinanda III. z roku 1642 a ruší vrchnostenské privilegium Maxmiliána z Martinic z roku 1661.

Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)