Sie sind hier

Listina města Kolinec L4

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
6. 2. 1783

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť v dřevěném pouzdru přivěšená na žlutých a černých šňůrách
Enthält
Regest: 

Císař Josef II. potvrzuje městečku Kolinec starší privilegia a dle citovaného § 4 guberniálního nařízení ze 4. února 1779 povoluje prodej realit na trzích a dále podle citovaného guberniálního nařízení z 30. listopadu 1780 potvrzuje kolineckým dvorským dekretem z 18. listopadu 1780 schválený trh se lnem a přízí na den sv. Jana Evangelisty

Druck: 
Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947, s. 131–132; Antonín HAAS, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji. In: MZK VI (1968), s. 319
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)