Sie sind hier

Listina města Kolinec L2

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
16. 2. 1739

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť v dřevěném pouzdru přivěšená na žluté šňůře
Enthält
Regest: 

Císař Karel VI. potvrzuje městečku Kolinec jeho privilegia.
V insertu česká listina císaře Leopolda I. z 14. července 1677 a císaře Rudolfa II. z 18. června 1601

Druck: 
Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947, s. 131–132; Antonín HAAS, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji. In: MZK VI (1968), s. 319
Bemerkung: 
24 str.
Ort: 
  • Lachsenburg
Poloha f: 
POINT (0 0)