Sie sind hier

Census 1890 - soudní okres Kralovice (Gerichtsbezirk Kralovice)

Babina (49 domů, souhrn)
Bělbožice (22 domů, souhrn)
Bílov (32 domů, souhrn)
Bohy (28 domů, souhrn)
Borek (13 domů, souhrn)
Brodeslavy (28 domů, souhrn)
Břežany (60 domů, souhrn)
Břízsko (25 domů, souhrn)
Buček (20 domů, souhrn)
Bujesily (souhrn)
Bukovina (23 domů, souhrn)
Černíkovice (24 domů)
Čistá (258 domů, souhrn)
Čívice (45 domů)
Dobříč (44 domů)
Dolany (8 domů)
Dolní Hradiště (24 domů, souhrn)
Dřevec (30 domů, souhrn)
Hadačka (44 domů, souhrn)
Hedčany (26 domů, souhrn)
Hlince (33 domů, souhrn)
Hodyně (29 domů, souhrn)
Holovousy (37 domů, souhrn)
Horní Hradiště (33 domů, souhrn)
Hradecko (53 domů)
Chockov (14 domů, souhrn)
Chříč (66 domů, souhrn)
Jarov (54 domů, souhrn)
Kaceřov (32 domů, souhrn)
Kočín (43 domů, souhrn)
Kopidlo  (46 domů, souhrn)
Koryta (34 domů, souhrn)
Kozojedy (81 domů, souhrn)
Kožlany (307 domů, souhrn)
Kralovice (338 domů, souhrn)
Křekovice (19 domů, souhrn)
Lednice (34 domů, souhrn)
Lhota (29 domů, souhrn)
Lhotka (20 domů, souhrn)
Liblín  (62 domů, souhrn)
Mariánský Týnec (4 domů, souhrn)
Milíčov (27 domů, souhrn)
Mladotice (37 domů, souhrn)
Nebřeziny (53 domů, souhrn)
Obora (64 domů, souhrn)
Plasy (80 domů, souhrn)
Potvorov (72 domů, souhrn)
Ptyč (1 domů)
Rakolusky (19 domů, souhrn)
Robčice (16 domů, souhrn)
Řemešín (28 domů, souhrn)
Sedlec (21 domů, souhrn)
Slatina (36 domů, souhrn)
Strachovice (5 domů, souhrn)
Studená (30 domů, souhrn)
Šípy (32 domů, souhrn)
Trojany (23 domů, souhrn)
Všehrdy (36 domů, souhrn)
Všesulov (46 domů, souhrn)
Výrov  (36 domů, souhrn)
Žebnice (54 domů, souhrn)
Babina (49 Häuser, Sammelbogen)
Bělbožice (22 Häuser, Sammelbogen)
Bilow (32 Häuser, Sammelbogen)
Borek (13 Häuser, Sammelbogen)
Břežany (60 Häuser, Sammelbogen)
Buček (20 Häuser, Sammelbogen)
Bujesili, Bujesil (Sammelbogen)
Bukowina (23 Häuser, Sammelbogen)
Černikowitz (24 Häuser)
Čijevice, Čiwitz (45 Häuser)
Čistá (258 Häuser, Sammelbogen)
Dobřič (44 Häuser)
Dolan (8 Häuser)
Dolejší Břízsko, Bříž, Dolní Bříza, Unterbřis (25 Häuser, Sammelbogen)
Dolejší Hradiště, Unterhradischt (24 Häuser, Sammelbogen)
Dřevce, Dřewetz (30 Häuser, Sammelbogen)
Hadačka (44 Häuser, Sammelbogen)
Hedčan (26 Häuser, Sammelbogen)
Hlintsch (33 Häuser, Sammelbogen)
Hodina (29 Häuser, Sammelbogen)
Holofous (37 Häuser, Sammelbogen)
Hradecko (53 Häuser)
Javor, Jarow (54 Häuser, Sammelbogen)
Kačerov (Kacerow) (32 Häuser, Sammelbogen)
Kočin (43 Häuser, Sammelbogen)
Kockow (14 Häuser, Sammelbogen)
Kopidlo (46 Häuser, Sammelbogen)
Koryto (Koryt) (34 Häuser, Sammelbogen)
Kozlany, Kozlan, Kožlan (307 Häuser, Sammelbogen)
Kozojed (81 Häuser, Sammelbogen)
Kralowitz (338 Häuser, Sammelbogen)
Křekovice (19 Häuser, Sammelbogen)
Kříč, Křitz (66 Häuser, Sammelbogen)
Lednitz (34 Häuser, Sammelbogen)
Lhota, Marek, Správkův Mlýn (Sprawkamühle) (29 Häuser, Sammelbogen)
Lhotka (20 Häuser, Sammelbogen)
Liblin (62 Häuser, Sammelbogen)
Mariánský Týnec (4 Häuser, Sammelbogen)
Miličow (27 Häuser, Sammelbogen)
Mlatz (37 Häuser, Sammelbogen)
Nebřežiny, Nebřežin t. Bruck (53 Häuser, Sammelbogen)
Ober-Hradischt (33 Häuser, Sammelbogen)
Plass (80 Häuser, Sammelbogen)
Potworow (72 Häuser, Sammelbogen)
Prodeslav (Prodeslad) (28 Häuser, Sammelbogen)
Ptič (1 Häuser)
Rakolous (19 Häuser, Sammelbogen)
Řemeschin (28 Häuser, Sammelbogen)
Robšice, Hrobčice, Robschitz (16 Häuser, Sammelbogen)
Schippen (32 Häuser, Sammelbogen)
Sedletz (21 Häuser, Sammelbogen)
Statina (36 Häuser, Sammelbogen)
Strachovice (5 Häuser, Sammelbogen)
Studena (30 Häuser, Sammelbogen)
Trojerovice, Trojan (23 Häuser, Sammelbogen)
Všesulov (46 Häuser, Sammelbogen)
Výrok, Weirow (36 Häuser, Sammelbogen)
Wobora (64 Häuser, Sammelbogen)
Wšehrd (36 Häuser, Sammelbogen)
Zbohy (28 Häuser, Sammelbogen)
Žebnitz (54 Häuser, Sammelbogen)