Jste zde

Staatsarchiv Würzburg

Archiv

Staatsarchiv Würzburg
Residenz-Nordflügel
97070 Würzburg

(poštovní box 11 08 16, 97034 Würzburg)

tel.: 0931/355290
fax: 0931/3552970

E–mail: poststelle@stawu.bayern.de
 

vedení: Dr. Werner Wagenhöfer

Státní archiv je dnes příslušný pro ty státní úřady a soudy střední a nižší správní úrovně, které sídlí v bavorském vládním obvodě Dolní Franky/Unterfranken. Pro typ archiválií notářské listiny zahrnuje obvod státního archivu okrsek Vrchního zemského soudu Bamberg (vládní obvody Horní Franky a Dolní Franky). Z doby Staré Říše (do r. 1802/03) uchovává Státní archiv zejména písemnosti získané z metropolitní kapituly a dómské kapituly ve Würzburgu (s četnými mediátními nadačními ústavy a kláštery) a z knížecího arcibiskupství a dómské kapituly Mohučského (pokud bylo ve vlastnictví Svobodného státu Bavorska). Navíc jsou zde k dispozici archiválie z metropolitní kapituly Fulda, které byly sem byly dodány z úřadů Brückenau a Hammelburg, které kurfiřtství Hessensko postoupilo v roce 1816 Bavorsku. Dále jsou zde dokumenty z archivu a různých registratur říšského města Schweinfurt. K tomu se připojují četné archiválie komendy Johanitů z Würzburgu, komend Řádu německých rytířů Münnerstadtu a Würzburgu i kantonů říšských rytířů Baunach, Rhön-Werra, Odenwald (jednotlivé exempláře) a Mittelrhein (části). Z počátku 19. století jsou konečně dochovány i četné písemné doklady států Rýnského spolku – velkovévodství Würzburg, knížectví Aschaffenburg (tzv. "Dalbergův stát") a velkovévodství Frankfurt. Jako kontaktní osoba v otázkách archivních a ve věcech dokumentace i pro nestátní veřejné instituce a zařízení, stejně jako (v jednotlivých případech) pro soukromé osoby z vládního obvodu, uchovává státní archiv rovněž četné dokumenty z této oblasti. Přitom je třeba zdůraznit zejména několik rozsáhlých šlechtických archivů, jejichž význam překračuje hranice Dolních Franků (např. archivy hrabat v. Schönborn, svobodných pánů v. Thüngen na Weißenbachu a svobodných pánů v. Fechenbach na Laudenbachu).

Stručná historie archivu

Státní archiv vyšel ve své podstatě z archivu knížat-biskupů von Würzburg, který byl od r. 1764 umístěn v tamní rezidenci. Dodnes tam sídlí i Státní archiv. Na sklonku 2. světové války dne 16. března 1945 zničil letecký nálet celou prostorovou kostru rezidence, což způsobilo spolu s požárem zámku Wässerndorf 5. dubna 1945, používaného pro vyskladnění archiválií, masivní ztráty v archivních fondech. Od r. 1976 má dům k dispozici dodatečnou depozitní budovou v pevnosti na Marienbergu ve Würzburgu; jsou tam umístěny především notářské listiny a početné fondy z 19.-21. století.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

Archivní průvodci

Minerva-Handbücher, Archive im deutschsprachigen Raum, 2. Aufl. Berlin-NewYork 1974, S. 1120-1123.

Staatsarchiv Würzburg (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns 10), München 1979.

Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung. Im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München 1995, S. 75.

Staatsarchiv Würzburg (Kurzführer der Staatlichen Archive Bayerns Neue Folge), München 1998.

Handbuch der bayerischen Archive, hrsg. Vom Bayerischen Archivtag, München 2001, S. 37-39.

 

Inventáře

RENNER, Michael – STAHLEDER, Erich. Archiv der Grafen Wolffskeel von Reichenberg (Bayerische Archivinventare, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns [BAI], 17), München 1961.

KALLFELZ, Hatto. Archiv der Freiherren von Fechenbach zu Laudenbach,

Teil 1: Das Familienarchiv (BAI 43), München 1988;

Teil 2: Nachlässe, "Reichsarchiv", Güterverwaltung, Zubehör zu Gütererwerb im 19. Jahrhundert (BAI 54 und Sonderveröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg 4), München-Würzburg 2006.

SCHATZ, Rudolf – SCHWERSMANN, Aloys. Inventar des Aktenarchivs der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, aufgrund der Verzeichnisse in den heutigen Eigentümer-Archiven; bisher erschienen: Bde. 1-5 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 54-56, 59, 60), Koblenz 1990-1993 (ab Bd. 2 zu gebrauchen für die zentralbehördliche Überlieferung des Mainzer Kurstaates, insbesondere das Mainzer Regierungsarchiv).

 

Dějiny, organizace, struktura fondů

CONTZEN, Heinrich Theodor. Die Urkunden des Bisthums Würzburg. In: Archivalische Zeitschrift (AZ) 7 (1882) S. 1-56.

SPERL, August. Geschichte des Königlichen Kreisarchives Würzburg 1802-1912. In: Ebd. 32 (1912) S. 1-86.

HOFFMANN, Hermann. Die Geschichte der "Würzburger Urkunden" in den letzten 150 Jahren. In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 16/17 (1954/55) S. 388-398.

WANN, Wolfgang. Die alten Mainzer Archive. In: AZ 60 (1964) S. 100-130.

SCHERZER, Walter. Der Wiederaufbau des Staatsarchivs Würzburg in der Residenz Würzburg. In: Der Archivar 18 (1965) Sp. 139-154.

SCHERZER, Walter. Die Unterbringung und Aufbewahrung der großformatigen Karten im Staatsarchiv Würzburg. In: Ebd. Sp. 153-162.

SCHERZER, Walter. Das Ordnungsprinzip der Archivalien des ehemaligen Hochstifts Würzburg am Staatsarchiv Würzburg. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 25 (1965) S. 407-420.

JAROSCHKA, Walter. Beständebereinigung mit Franken. In: Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern (MAB) 20 (1974) S. 2-21.

SCHERZER, Walter. Ein Staatsarchiv stellt sich vor. Staatsarchiv Würzburg. In: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 12 (1976) S. 1-3.

JAROSCHKA, Walter. Probleme der Schriftgutüberlieferung des Deutschen Ordens in Bayern. In: MAB 22 (1976) S. 3-14.

JAROSCHKA, Walter. Franken in Geschichte und Gegenwart der staatlichen Archive Bayerns. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 40 (1980) S. 1-8.

JAROSCHKA, Walter. Grenzüberschreitende Überlieferung in den staatlichen Archiven Bayerns. In: AZ 77 (1992) S. 35-67, hier S. 64-67.

KALLFELZ, Hatto. Anderthalb Jahrzehnte Wachstum der Archivbestände. Der Archivalienzuwachs des Staatsarchivs Würzburg von 1975 bis 1990. In: Bewahren und Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 287-293.

WAGENHÖFER, Werner. Die Überführung der Mainzer Archive von Aschaffenburg nach Würzburg durch den Archivar Georg Lommel. In: Ebd. S. 137-150.

JAROSCHKA, Walter. Zentralisierung und Dezentralisierung im bayerischen Archivwesen. Voraussetzungen und Ergebnisse der Beständebereinigung. In: Hermann Bannasch (Hrsg.), Beständebildung, Beständeabgrenzung, Beständebereinigung. Verhandlungen des 51. Südwestdeutschen Archivtags am 11. Mai 1991 in Augsburg (Werkhefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, Serie A Landesarchivdirektion 3), Stuttgart 1993, S. 37-51.

SCHOTT, Herbert. Die Auslagerung von Archivgut des Staatsarchivs Würzburg während des Zweiten Weltkrieges und seine Rückführung nach 1945. In: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 48 (1996) S. 37-62.

KALLFELZ, Hatto. Ein Archivar zeigt seine Schätze. Walter Scherzers Arbeit auf dem Ausstellungssektor des Staatsarchivs Würzburg. In: Ebd. S. 63-74.

RECHTER, Gerhard. Beständebereinigung in Franken. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 61 (1998), S. 165-177.

 

Jednotlivé fondy

SCHÄFFER, August. Die Urkunden und Archivalbände des hochstiftisch wirzburgischen Archives im 16. Jahrhundert. In: AZ 10 (1885) S. 141-157.

KALLFELZ, Hatto. Die Archivaliensammlung der Freunde mainfränkischer Kunst und Geschichte e. V. am Staatsarchiv Würzburg. In: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 38 (1986) S. 1-14.

SCHERZER, Walter. Die fürstbischöfliche Kanzlei zu Würzburg und der Weg von der Urkunde zu den Akten. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 52 (1992) S. 145-152.

HEEG-ENGELHART, Ingrid. Zum Streit zwischen Oberbibliothekariat und Archivkonservatorium Würzburg um Würzburger Salbücher (1871-1874). In: Bewahren und Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns. Walter Jaroschka zum 60. Geburtstag (MAB, Sonderheft 9), München 1992, S. 44-54.

KALLFELZ, Hatto. "ein und andere rare und geheimbde Reichsacta" im Archiv der Freiherren von Fechenbach zu Laudenbach. Schriftgutnachlaß des Kurmainzer Kanzlers und Bevollmächtigten zu den Westfälischen Friedensverhandlungen Nikolaus Georg von Reigersberger am Staatsarchiv Würzburg. In: AZ 80 (Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag), 1997, S. 210-227.

KALLFELZ, Hatto. Bibliothek des Staatsarchivs [Würzburg]. In: Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Bd. 13: Bayern S-Z, hrsg. von Eberhard Dünninger, Hildesheim u. a. 1997, S. 152 f.

SCHOTT, Herbert. Quellen zur Geschichte Thüringens im Bestand "Reichsstudentenführung" im Staatsarchiv Würzburg. In: Norbert Moczarski / Johannes Mötsch / Katharina Witter (Hrsg.), Archiv und Regionalgeschichte. 75 Jahre Thüringisches Staatsarchiv Meiningen (= Schriften des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen, Bd. 3), Meiningen 1998, S. 365-380.

WAGENHÖFER, Werner. Karl der Große und der Wein. Bayerns älteste Originalurkunde befindet sich im Würzburger Staatsarchiv. In: Aviso. Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in Bayern 1/2001, S. 8-9.

GOEZ, Elke. Codex Diplomaticus Ebracensis I. Die Urkunden der Zisterze Ebrach 1127-1306 (= Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, III. Reihe, Bd. 7), Neustadt/Aisch 2001.

Codex Laureshamensis. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Faksimileausgabe der Handschrift im Staatsarchiv Würzburg, hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns und dem Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch e.V. , Faksimile (= Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns, Nr. 1), Neustadt a. d. Aisch 2002; Bd. 2: Begleitband zum Faksimile, Rothenburg o.d. Tauber und Infingen/MFR. 2008.

WAGENHÖFER, Werner. Das Schicksal der Archivalien der Zisterzienserabtei Ebrach seit der Säkularisation. In: AZ 86 (2004), S. 199-249 (auch erschienen in: Wolfgang Wiemer (Hrsg.), Festschrift Ebrach - 200 Jahre nach der Säkularisation 1803, Ebrach 2004, S. 185-226).

WAGENHÖFER, Werner. Die Überlieferung der Benediktinerabtei Seligenstadt im Staatsarchiv Würzburg. In: Festschrift Hermann Rumschöttel zum 65. Geburtstag (AZ 88), Köln-Weimar-Wien 2006, S. 1041-1061.

 

Výstavní katalogy

Kataloge zu Ausstellungen des Staatsarchivs Würzburg, erschienen in der Reihe "Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns", hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns:

Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischof von Würzburg (1573-1617), Gründer der Universität und des Juliusspitals. Ausstellung des Staatsarchivs Würzburg aus Anlaß des 48. Deutschen Archivtages, von Hatto Kallfelz (Nr. 7), Kallmünz 1973.

Kloster Ebrach in Dokumenten. Ausstellung anläßlich der Zusammenfassung der Ebracher Archivalien im Staatsarchiv Würzburg, von Walter Scherzer (Nr. 12), (Ebrach) 1980.

Gärten und Grünanlagen in Würzburg. Ihre Entwicklung und Bedeutung. Eine Ausstellung des Staatsarchivs Würzburg und des Stadtarchivs Würzburg anläßlich der Landesgartenschau in Würzburg 1990, von Hatto Kallfelz / Ulrich Wagner / Christine Bartholomäus u.a. (Nr. 26), München 1990.

Erschienen als "Sonderveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns", hrsg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns:

Wege in die Vernichtung. Die Deportation der Juden aus Mainfranken 1941-1943. Begleitband zur Ausstellung des Staatsarchivs Würzburg und des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Unterfranken, München 2003.

Außerhalb dieser Reihen erschienen:

Gustav Adolph im Hochstift Würzburg 1631-1634. Ausstellung des Staatsarchivs Würzburg anlässlich des Einmarsches des Schwedenkönigs Gustaph Adolph, von Walter Scherzer, 1981.

Die Universität Würzburg in fürstbischöflicher Zeit. Ausstellung des Staatsarchivs Würzburg anlässlich der 400-Jahrfeier der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg, von Alfred Tausendpfund, Werner Wagenhöfer und Siegfried Wenisch, Würzburg 1982.